Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės svetainės – www.taksi.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų)
pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Vežėjui nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad internetinė svetainė www.taksi.lt juos
valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Mes įsipareigojame teikti paslaugas fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų.
Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti taksi paslaugas tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Vežėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenys yra konfidencialūs.
2.2. Vežėjas gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė,
amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Vežėjo registracijos formoje
nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., mokėjimo sąskaitas);
2.2.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Paslaugų teikėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Registracijos pateikimo taisyklės
4.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.
Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenys, mes turime
teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis
mūsų puslapio.
5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą
informaciją, siųsdami elektroniniu paštu adresu: info@taksi.lt arba telefonu 860700007.
6. Slapukai (angl. cookies)
6.1. Informuojame, tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje.
Įrašytą informaciją naudosime atpažinimui apie Jūs, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami
svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome,
galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama
informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos
Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamiesi mūsų internetiniu puslapiu sutinkate, kad
Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti,
pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais
kontaktais.
7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1. Vežėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami
savo svetainėje www.taksi.lt . Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis
reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų,
rašykite mums info@taksi.lt